Lenita Petersson

Chefskonsult, Interimchef, Nätverksledare

0738 17 06 26 | info@installningmotivation.se

Om mig

Jag har min bakgrund som ambulanssjuksköterska. Efter många år i akutsjukvården antog jag utmaningen att bli chef inom äldreomsorgen.

I min nya roll som chef upptäckte jag att jag snabbt hade god nytta av min erfarenheter från ambulanssjukvården, där man dagligen ställs inför olika utmaningar som kräver mod att våga agera och leda.

Som chef inom kommunal sektor mötte jag personalgrupper som hade haft många chefsbyten, där fanns en trötthet och uppgivenhet. Medarbetarna hade tappat mycket av arbetsglädjen och man levde med ett ”suckande”. En av mina starkare egenskaper är att vara problemlösare vilket ledde till att jag blev inspirerad att göra något åt situationen. Mitt stora intresset för arbetsglädje, ledarskap, inställning och motivation föddes.

I mitt företag jobbar jag som chefskonsult, interimchef, ledarskapscoach, nätverksledare, inspiratör och föreläsare.

Jag brinner för att skapa arbetsglädje, utöva ett nära och tillitsbaserat ledarskap samt motivera medarbetare till positiv inställning och få förmånen att bekräfta självledarskap.

Jag jobbar för…

♥ Arbetsglädje

Genom att se och bekräfta medarbetare lägger man en grund för arbetsglädje. Bekräftelse skapar motivation, motivation skapar engagemang och engagemang ger arbetsglädje.

♥ Förtroende

Utan förtroende kan man inte leda andra. Ömsesidigt förtroende är en nyckel för lyckat ledarskap.

♥  Trygghet

Som ledare behöver man inte vara den smartaste i rummet, men däremot måste man vara den tryggaste.

Mer om mig

Sommarpoddare i Vetlanda Kommun. Hur blev Österäng kommunens bästa äldreboende två år i rad? Där både personal och äldre stortrivs. Hör min historia.

De senaste månaderna har jag fått förtroendet att gå sin som chef för Alingsås kommun. Ett otroligt roligt och utmanande uppdrag.

Föreläser om hållbart ledarskap och självinsikt i medarbetarskap. Självbild och inställning påverkar resultat och arbetsglädje. 

”Livet är för kort för
att inte våga hoppa”

Några ord från kunder

"Lenita har en otrolig förmåga att snabbt överblicka och förstå organisationen hon kommer till. God förmåga att förstå vilka arbetsuppgifter som är viktiga att prioritera och påbörja ett förändringsarbete med, även om hon inte kommer vara den som slutför arbetet. Hon inger en stor trygghet i sin arbetsledande roll och är en mycket god och empatisk lyssnare till sina medarbetare."


Jenny Andersson
Distriktssköterska Askersunds Kommun

"Lenitas föreläsning var bland de bästa jag hört. Hon ger mångas konkreta exempel från verksamheten, berättar vad hon gjort och varför på ett sätt som gör det hon pratar om praktiskt användbart, äkta och fritt från fluffiga ord utan mening."


Maria Gerolfsson
Ledarscoach, föreläsare och skribent på Act and Grow.

"Jag har lyssnat på Lenita flera gånger, både vid större föreläsningssammanhang och vid mindre inspirationstillfällen i olika chefsgrupper. Det hon säger är lätt att ta till sig med mycket igenkänning, hon är konkret, väldigt rak och mycket inspirerande. Lenita ger också handfasta och användbara verktyg att ta med sig och använda i sitt eget arbete."


Erika Ask
Utvecklings- och organisationskonsult ER-drivkraft

"Lenita har ett stort driv och engagemang för både såväl brukare som personal, och verksamheten i stort. Lenita har förmågan att lyfta varje medarbetare så de känner sig hörda och betydelsefulla. Lenita är tydlig i sitt ledarskap, inte rädd för att sätta ner foten när det behövs, men med hjärtat på rätt ställe. Lenitas ledarskap kännetecknas av relationsskapande, omtanke, delaktighet och tillit"

Personal Falken Stödboende
Socialpsykiatrin Vetlanda kommun

"En person med positiv attityd och som är lätt att kommunicera med. Är där och ger stöd när det behövs och lyssnar in vad andra har att säga runt omkring."


Diana Johansson
Arbetsterapeut –
Askersunds kommun

Hur kan jag hjälpa dig?

Har du frågor, funderingar eller vill du bara säga hej?

Fyll i formuläret här vid sidan av så kommer jag att återkomma till dig inom kort. Jag ser fram emot att få vara en del av din resa mot framgång och arbetsglädje!

0738 17 06 26

0738 17 06 26

info@installningmotivation.se