Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur jag hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn omfattar bland annat min hantering av personuppgifter vid användning av webbplatsen och digitala kanaler, vid kommunikation och i samband med användning av de tjänster som hänvisar till denna policy.

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt, kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller den IP-adress som din enhet använder.

Det är viktigt för mig att du känner dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter. Jag vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och interna riktlinjer och rutiner.

Vem omfattas av denna integritetspolicy?
Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

 • Användare av webbplatsen och digitala kanaler, samt mina tjänster som hänvisar till denna policy.

 • Kontaktperson hos en kund, potentiell kund eller samarbetspartner till mig.

 • Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med företaget.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?
InställningMotivation AB org.nr 559208-8842 ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas  in?
Jag  samlar bara in de personuppgifter som jag behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med företaget InställningMotivation AB.

Jag samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn och personnummer.

 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.

 • Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. din titel, namn på och adress till företaget eller organisationen som du tillhör.

 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av min webbplats, digitala kanaler, tjänster, t.ex. dina klick och besök.

 • Order- och beställningsuppgifter. Uppgifter om beställd tjänst, t.ex. tjänsten, pris och leverans- eller uppdragstid.

 • Betalnings- och köpuppgifter. Uppgifter om betalningar.

 • Kommunikation. Innehåll i kommunikation med mig t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.

 • Bild- och ljudmaterial. Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. fotografi, film eller ljudinspelning.

 • Utbildningsuppgifter. Uppgifter om utbildningar som du har deltagit i, t.ex. tidpunkt för utbildningen och typ av utbildning.

 • Hälsouppgifter. Uppgifter som rör din hälsa, t.ex. uppgift om allergier.

 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på  webbplats eller digitala kanaler eller vid användning av tjänsten, t.ex. IP-adress, version av app, typ av enhet och version av webbläsare och operativsystem.

Baserat på de uppgifter som jag samlar in om dig kan vi även behandla uppgifter som härleds från dessa uppgifter:

 • Köp- och orderhistorik.

 • Användarbeteende på  webbplatsen, digitala kanaler, tjänster.

 • Kundsegment eller -profil.

 • Kommunikationshistorik.

 • Aktivitetshistorik såsom tidigare utbildningar, event och webbinarier som du har deltagit i.

Varifrån samlar jag in personuppgifter?
Jag samlar in personuppgifter från:

Dig själv
Jag samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar mig, besöker webbplatsen eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event,  tjänster eller deltar i en enkätundersökning.

Sociala nätverksplattformar
Om du besöker min kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar jag in de personuppgifter som du lämnar via dessa kanaler.

Samarbetspartners
Om du väljer att betala för en produkt eller tjänst via faktura eller kort, kan jag få data från våra betalningspartners för att jag ska kunna skicka fakturor, behandla din betalning och förse dig med det du har betalat för.

Jag kan också samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför en uppdragsutbildning, ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

Allmänt tillgängliga källor
Jag kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

Externa personer
Jag kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till mig, t.ex. i samband med kommunikation.

Informationstjänster
Jag kan samla in personuppgifter om dig från informationstjänster som vi använder, t.ex. upplysnings-tjänster.

Varför hanterar jag dina personuppgifter?
Nedan listar jag varför jag hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till företaget, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. 

Hantera bokningar
När du bokar tjänster hanterar jag dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera bokningen, ta emot betalning och kommunicera med dig angående bokningen.

Hantera förhållandet till kunder och samarbetspartner
Om du är kontaktperson för en kund eller samarbetsparter till företaget hanterar jag dina personuppgifter för att hantera kund- eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

Hantera gemensamt kundregister
Om du är kontaktperson för en kund som ingår i mitt kundregister använder jag dina personuppgifter för att hantera kundregistret, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson i kundregistret.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder och samarbetspartners
Jag hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund eller samarbetsparter när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller samarbetet.

Genomföra analyser för att ta fram kundinsikter
Jag använder dina personuppgifter för att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter. Detta för att jag ska kunna få en bättre förståelse och insikt i mina kunders beteenden och mönster, t.ex. köp- och beställningsmönster och därigenom göra det möjligt för mig att anpassa mitt erbjudande på kundnivå. Viss profilering av dina uppgifter kan ske för detta syfte, men jag genomför ingen profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

Tystnadsplikt och sekretess

  InställningMotivation AB tillhandahåller tystnadsplikt och sekretess gällande brukare, kunder, patienter som förtaget kommer i kontakt med. Enligt den lag som gäller för alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom Kommun, Hälso- och sjukvård, Region och Landsting.