Chef och ledarskap

Arbetsglädje leder till god arbetsmiljö, skapar rätt förutsättningar för god kvalitet och möjligheter till utveckling. Med rätt inställning och motivation kan man förändras, växa och utvecklas

Se vad jag kan erbjuda nedan.

Interimchef

Anlita mig om ni är i tillfälligt behov av chef. Jag jobbar som interimchef både korta och längre perioder. Ibland kan det finnas tillfällen med  behov av extra  chefsstöd vid deltidssjukskrivningar eller vid långvarig frånvaro. Jag är tillgänglig och anpassningsbar efter förutsättningarna.  Som Interimchef använder jag alltid situationsanpassat ledarskap.

Ledarutveckling på individnivå

Jag erbjuder coachning i ledarskap.

Jag erbjuder även chefsstöd. Det kan vara en chef med en specifik utmaning eller är i behov av att utvecklas i sin roll som ledare. I detta chefsstöd är jag påläst om om situationen och sätter mig in i ledarens sammanhang. Enligt överenskommelse anpassar vi chefsstödet efter individens nivå och förutsättningar.

Förändringsledning

Jag coachar och stöttar chefer i förändringsprocesser. För att starta en förändring behövs mod, energi, kraft och stöd. Jag coachar genom att arbeta i 5 steg.

1. Identifiera Behovet

2. Varför ska vi förändra

3. Hur skall vi förändra

4. Görandet av förändringen

5. Uppföljning och utvärdering av förändringen, vilket sker löpande under hela processen

Ett förändringsarbete är levande och pågår under en lång tid, jag finns med på hela resan tills förändringen har blivit ett arbetssätt och kultur.

Värderingar

InställningMotivation AB syn på ledarskap är att ledarens främsta uppgift är att få andra till att växa, utvecklas och hitta sin potential. Genom självinsikt likväl hos ledaren som hos medarbetare kan en grupp utvecklas till ett ökat ansvarstagande och motiveras till grupputveckling.

InställningMotivation AB arbetar alltid utifrån ett närvarande och hållbart ledarskap. I hållbart ledarskap jobbar man utifrån grunden att chefskap är en position och ledarskap en relation. I chefskap är det fokus på struktur och vad, i ledarskap är det fokus på kultur och hur.

Genom rätt inställning och motivation kan man med små medel få positiv grupputveckling med fokus på hållbart ledarskap.

Min utgångspunkt är ett situationsanpassat ledarskap utifrån kundens nuläge. Fokus på tydlig kommunikation och ledarskap som bygger på ömsesidiga relationer med tillit och förtroende.

InställningMotivation AB har ett hälsotänk med fokus på hållbar arbetsmiljö. 

Värderingar

InställningMotivation AB syn på ledarskap är att ledarens främsta uppgift är att få andra till att växa, utvecklas och hitta sin potential. Genom självinsikt likväl hos ledaren som hos medarbetare kan en grupp utvecklas till ett ökat ansvarstagande och motiveras till grupputveckling.

InställningMotivation AB arbetar alltid utifrån ett närvarande och hållbart ledarskap. I hållbart ledarskap jobbar man utifrån grunden att chefskap är en position och ledarskap en relation. I chefskap är det fokus på struktur och vad, i ledarskap är det fokus på kultur och hur.

Genom rätt inställning och motivation kan man med små medel få positiv grupputveckling med fokus på hållbart ledarskap.

Min utgångspunkt är ett situationsanpassat ledarskap utifrån kundens nuläge. Fokus på tydlig kommunikation och ledarskap som bygger på ömsesidiga relationer med tillit och förtroende.

InställningMotivation AB har ett hälsotänk med fokus på hållbar arbetsmiljö. 

Några ord från människor jag jobbat med ♥

"Lenita har en otrolig förmåga att snabbt överblicka och förstå organisationen hon kommer till. God förmåga att förstå vilka arbetsuppgifter som är viktiga att prioritera och påbörja ett förändringsarbete med, även om hon inte kommer vara den som slutför arbetet. Hon inger en stor trygghet i sin arbetsledande roll och är en mycket god och empatisk lyssnare till sina medarbetare."


Jenny Andersson
Distriktssköterska Askersunds Kommun

"Lenitas föreläsning var bland de bästa jag hört. Hon ger mångas konkreta exempel från verksamheten, berättar vad hon gjort och varför på ett sätt som gör det hon pratar om praktiskt användbart, äkta och fritt från fluffiga ord utan mening."


Maria Gerolfsson
Ledarscoach, föreläsare och skribent på Act and Grow.

"Jag har lyssnat på Lenita flera gånger, både vid större föreläsningssammanhang och vid mindre inspirationstillfällen i olika chefsgrupper. Det hon säger är lätt att ta till sig med mycket igenkänning, hon är konkret, väldigt rak och mycket inspirerande. Lenita ger också handfasta och användbara verktyg att ta med sig och använda i sitt eget arbete."


Erika Ask
Utvecklings- och organisationskonsult ER-drivkraft

"Lenita har ett stort driv och engagemang för både såväl brukare som personal, och verksamheten i stort. Lenita har förmågan att lyfta varje medarbetare så de känner sig hörda och betydelsefulla. Lenita är tydlig i sitt ledarskap, inte rädd för att sätta ner foten när det behövs, men med hjärtat på rätt ställe. Lenitas ledarskap kännetecknas av relationsskapande, omtanke, delaktighet och tillit"

Personal Falken Stödboende
Socialpsykiatrin Vetlanda kommun

"En person med positiv attityd och som är lätt att kommunicera med. Är där och ger stöd när det behövs och lyssnar in vad andra har att säga runt omkring."


Diana Johansson
Arbetsterapeut –
Askersunds kommun

Jobba med mig?

Har du frågor, funderingar eller vill du bara säga hej?

Fyll i formuläret här vid sidan av så kommer jag att återkomma till dig inom kort. Jag ser fram emot att få vara en del av din resa mot framgång och arbetsglädje!

0738 17 06 26

0738 17 06 26

info@installningmotivation.se