Jag tillför
Glädje ♥ Förtroende ♥ Tillväxt ♥ Engagemang ♥

0738 17 06 26 | info@installningmotivation.se

ETT URVAL AV MINA KUNDER   →

INSTÄLLNING MOTIVATION AB

En bra ledare får andra människor att växa.

Inställning Motivation är ett konsultföretag inom ledarskap, personlig utveckling och arbetsglädje. Jag som driver detta företag heter Lenita Petersson. Jag brinner för Hållbart ledarskap, arbetsglädje och utveckling.

”Arbetsglädje leder till god arbetsmiljö, skapar rätt förutsättningar för god kvalitet och möjligheter till utveckling. Med rätt inställning och motivation kan man förändras, växa och utvecklas”

Vad jag gjort / Vad jag gör

FÖRVALTNINGSCHEF

Vård & omsorg

CHEF INOM ÄLDREOMSORGEN

Hemtjänst, Särskilda boende 

FÖRELÄSARE 

Ledarskap,  Inställning & Motivation, Arbetsglädje

NÄTVERKSLEDARE   

Kommunkativt Ledarskap

ENHETSCHEF

Hälso- och sjukvård , Socialpsykiatri,
Inspektion för vård och omsorg

AMBULANSSJUKSKÖTERSKA

AVDELNINGSCHEF

Funktionshinderomsorgen

COACH

Ledarskap, Individuell utveckling. 

Några ord från människor jag jobbat med ♥

"Lenita har inlett en välbehövlig förändringsresa och samtidigt stöttat medarbetarna i att växa i sina roller på ett förtjänstfullt sätt. Hon är kommunikativ med ett positivt och entusiasmerande ledarskap. Hon har haft en god dialog med politiken och i synnerhet med mig som ordförande i nämnden. Vi var så nöjda med hennes insats som tillförordnad förvaltningschef att vi ville att hon, trots att det ursprungliga uppdraget var avslutat, skulle försätta sitt arbete hos oss i Alingsås. "

Eva-Lotta Pamp
Ordförande vård och omsorgsnämnden Alingsås kommun

"Vi bokade Lenita för att prata om arbetsglädje kopplat till vårt arbete med service och kvalitet. Lenita vävde på ett bra och enkelt sätt ihop våra egna tankar och värderingar med sin föreläsning och vi hade många igenkännande skratt tillsammans. Vi fick även med oss många kloka tankar på vägen som vi kan fortsätta att arbeta med. Flera medarbetare uttryckte att det var den bästa föreläsningen någonsin de fått under sin tid på kost och städ. De sa att de förstod allt då Lenita använder ett enkelt och konkret språk och hela tiden involverar publiken. Vi är oerhört tacksamma över att ha haft Lenita hos oss. Hon har påmint oss om enkla saker i vardagen som är så viktiga för att vi ska trivas och känna arbetsglädje. Nu fortsätter vårt arbete framåt efter denna otroligt inspirerande föreläsning."

Jessica Lundman
Avdelningschef Nässjö kommun

"Lenita har en otrolig förmåga att snabbt överblicka och förstå organisationen hon kommer till. God förmåga att förstå vilka arbetsuppgifter som är viktiga att prioritera och påbörja ett förändringsarbete med, även om hon inte kommer vara den som slutför arbetet. Hon inger en stor trygghet i sin arbetsledande roll och är en mycket god och empatisk lyssnare till sina medarbetare."


Jenny Andersson
Distriktssköterska Askersunds Kommun

"Lenita går in med stort engagemang och vågar ifrågasätta befintliga strukturer. Hon utmanar samtidigt som hon gör det med ett stort hjärta och får med sig organisationen i sina ideér och tankar. Skapar trygghet och ingjuter självförtroende hos sina medarbetare. Jag har trivts gott i hennes sällskap."


Sofia Dahlöf
HR-partner Alingsås kommun

"Lenitas föreläsning var bland de bästa jag hört. Hon ger mångas konkreta exempel från verksamheten, berättar vad hon gjort och varför på ett sätt som gör det hon pratar om praktiskt användbart, äkta och fritt från fluffiga ord utan mening."


Maria Gerolfsson
Ledarscoach, föreläsare och skribent på Act and Grow.

"Jag har lyssnat på Lenita flera gånger, både vid större föreläsningssammanhang och vid mindre inspirationstillfällen i olika chefsgrupper. Det hon säger är lätt att ta till sig med mycket igenkänning, hon är konkret, väldigt rak och mycket inspirerande. Lenita ger också handfasta och användbara verktyg att ta med sig och använda i sitt eget arbete."


Erika Ask
Utvecklings- och organisationskonsult ER-drivkraft

"Lenita har ett stort driv och engagemang för både såväl brukare som personal, och verksamheten i stort. Lenita har förmågan att lyfta varje medarbetare så de känner sig hörda och betydelsefulla. Lenita är tydlig i sitt ledarskap, inte rädd för att sätta ner foten när det behövs, men med hjärtat på rätt ställe. Lenitas ledarskap kännetecknas av relationsskapande, omtanke, delaktighet och tillit"

Personal Falken Stödboende
Socialpsykiatrin Vetlanda kommun

"En person med positiv attityd och som är lätt att kommunicera med. Är där och ger stöd när det behövs och lyssnar in vad andra har att säga runt omkring."


Diana Johansson
Arbetsterapeut –
Askersunds kommun

"Lenita är en engagerad och nytänkande chef som inte är rädd för att ta tag i saker. Hon kan se och samordna verksamheten både i stort och smått. Alltid med brukarens bästa i fokus. Hon är inspirerande och ser det positiva med förändringar och ser även det positiva hos människor. Hon får människor att vilja göra sitt bästa."


Linnea Nilsson
Enhetschef –
Nässjö kommun

Hur kan jag hjälpa dig?

Har du frågor, funderingar eller vill du bara säga hej?

Fyll i formuläret här vid sidan av så kommer jag att återkomma till dig inom kort. Jag ser fram emot att få vara en del av din resa mot framgång och arbetsglädje!

0738 17 06 26

0738 17 06 26

info@installningmotivation.se