Vad är coaching?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Vad gör en coach?

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Coach ger inga svar eller råd, men hjälper klienter till att själva hitta sin svar med hjälp av självinsikt och medvetenhet.

Coaching hjälper individer att:

●  Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag.
●  Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
●  Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
●  Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
●  Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Coaching passar dig som:

●  Vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.
●  Vill förändra en del i ditt liv och utveckla ditt ledarskap.
●  Har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga.

Några ord från människor jag jobbat med ♥

"Lenita har en otrolig förmåga att snabbt överblicka och förstå organisationen hon kommer till. God förmåga att förstå vilka arbetsuppgifter som är viktiga att prioritera och påbörja ett förändringsarbete med, även om hon inte kommer vara den som slutför arbetet. Hon inger en stor trygghet i sin arbetsledande roll och är en mycket god och empatisk lyssnare till sina medarbetare."


Jenny Andersson
Distriktssköterska Askersunds Kommun

"Lenitas föreläsning var bland de bästa jag hört. Hon ger mångas konkreta exempel från verksamheten, berättar vad hon gjort och varför på ett sätt som gör det hon pratar om praktiskt användbart, äkta och fritt från fluffiga ord utan mening."


Maria Gerolfsson
Ledarscoach, föreläsare och skribent på Act and Grow.

"Jag har lyssnat på Lenita flera gånger, både vid större föreläsningssammanhang och vid mindre inspirationstillfällen i olika chefsgrupper. Det hon säger är lätt att ta till sig med mycket igenkänning, hon är konkret, väldigt rak och mycket inspirerande. Lenita ger också handfasta och användbara verktyg att ta med sig och använda i sitt eget arbete."


Erika Ask
Utvecklings- och organisationskonsult ER-drivkraft

"Lenita har ett stort driv och engagemang för både såväl brukare som personal, och verksamheten i stort. Lenita har förmågan att lyfta varje medarbetare så de känner sig hörda och betydelsefulla. Lenita är tydlig i sitt ledarskap, inte rädd för att sätta ner foten när det behövs, men med hjärtat på rätt ställe. Lenitas ledarskap kännetecknas av relationsskapande, omtanke, delaktighet och tillit"

Personal Falken Stödboende
Socialpsykiatrin Vetlanda kommun

"En person med positiv attityd och som är lätt att kommunicera med. Är där och ger stöd när det behövs och lyssnar in vad andra har att säga runt omkring."


Diana Johansson
Arbetsterapeut –
Askersunds kommun

Är du nyfiken på coaching?

Har du frågor, funderingar eller vill du bara säga hej?

Fyll i formuläret här vid sidan av så kommer jag att återkomma till dig inom kort. Jag ser fram emot att få vara en del av din resa mot framgång och arbetsglädje!

0738 17 06 26

0738 17 06 26

info@installningmotivation.se