top of page
 • lenitapetersson

Ny som chef...

Jag har haft den turen i mitt liv att jag hela tiden har fått jobba med roliga och intressant jobb /yrken. Att jobba som ambulanssjuksköterska är roligt, stimulerande, utmanande och ger en yrkesstolthet. Att jobba som chef är också roligt, stimulerande, utmanande och medför också en stolthet.

Efter många år i arbetslivet har man funderat och reflekterat över ledarskap. Man är väldigt snabb på att hitta chefers bra men också framför allt dåliga sidor.

Men när man själv väljer ett jobb som chef, hur ärlig är man då mot sig själv och sina egna sidor?

Jag hävdar att för att kunna vara och bli en bra chef så måste man lära känna sig själv.

Vara ärlig mot sig själv, vara medveten om att andra kanske uppfattar mig på ett sätt som jag inte är medveten om. Det jag tror är bra hos mig själv kan faktiskt andra uppleva som jobbigt, provocerande eller störande.

Personalen är en väldigt bra spegelbild av vem man är i sitt chef -och ledarskap.


Jag började som chef utan särskild ledarskapsutbildning, inte mer än den utbildningen man får när man läser "Katastrofledning" under ambulanssjuksköterskeutbildningen. I och för sig så har man alltid nytta av den typen av utbildning, för i katastrof måste man lära sig att prioritera, kategorisera och vara tydlig. Dessa egenskaper har man stor nytta av när man jobbar som chef och ledare.

Nu har jag dessutom haft förmånen att läsa Hållbart Ledarskap vid Jönköpings Universitet samt Ledarskap vig Högskolan Halmstad.
Det finns många exempel på dåligt ledarskap där personal och organistaion mår dåligt. Oftast slutar inte människor jobbet pga arbetet utan man slutar på grund av dåligt ledarskap.

Alla önskar att jobba i en organisation med bra ledarskap

Och de som jobbar som chefer har ju oftast en önskan om att få vara en bra chef.

Hur lyckas man med ett bra och hållbart chef - och ledarskap?

Viktiga ingredienser och förutsättningar att utveckla ett hållbart ledarskap är

 • Ödmjukhet

 • Vänlighet

 • Ärlighet

 • Tydlighet

 • Närvaro

 • Mod

Som ny chef är det viktigt att tidigt ta reda på vilka förväntningar och behov medarbetarna har. När jag tillträdde min första chefstjänst så fick medarbetarna skriva ner på post-it lappar vilka förväntningar de hade på mig som chef. Det som var genomgående hos de flesta var att de förväntade och önskade sig en chef som var:

 • Ärlig

 • Rättvis

 • Närvarande

 • Tydlig

 • Vänlig

 • ödmjuk

 • Engagerad

 • samt vara en del av teamet

Detta är bra och rimliga förväntningar på en chef, jag bekräftade att jag skulle försöka leva upp till dessa förväntningar. Men jag förväntade mig också detsamma från dem. Som chef förväntade jag mig att medarbetarna skulle vara ärliga, rättvisa, närvarande, tydliga, vänliga, ödmjuka och engagerade. I bland är mycket fokus på det som chefen skall leva upp till, men även medarbetarna har mycket att leva upp till. Det krävs ett öppet samspel för att få till en bra arbetsmiljö, samt god kvalitet och stor portion arbetsglädje.

bottom of page