top of page
  • lenitapetersson

Betydelsen av att som ledare vara den tryggaste i rummet...

Uppdaterat: 11 sep. 2022

Lyssnat på Kristin Kaspersen podd "Nyfiken på" där Anna Tebelius Bodin pratar om Ledaren och hjärnan, samt om vikten och betydelsen av att ledaren skall vara den tryggaste i rummet.

Det är svårt att leda om man inte har förtroende från gruppen. Det är svårt att få förtroende för någon som inte upplevs trygg. Detta är något som jag tror vi alla känner igen oss i, både i de sammanhang vi är gruppmedlemmar eller i de situationer som vi har en ledarroll


Hur upptäcker vi en om en Ledare inte är trygg?

  • Vi skannar av varandra

  • är det en person som vill mig väl?

  • Är det någon jag kan lita på

  • Finns det en dold agenda?

  • Syns i kroppspsråk - puls, svettningar, motorisk orolig eller ett lugn , stabil blick mm

Hur påverkar det gruppen med en trygg ledare?

  • sätter klimatet för gruppen

  • finns en kärna som vi kan luta oss tillbaka mot om man har en ledare som sätter ramen och det finns konsekvenser i konfliktsituationer

  • är det en trygg ledare blir det ett lugn i gruppen

Att vara trygg ledare innebär inte att ledaren har alla svaren eller är felfri, men att ledaren oxå är en människa med en genuin helhet.


Att vara tryggast i rummet innebär att vara bekväm oavsett vilken situation som uppkommer


Om en ledare skall vara den tryggaste i rummet så måste man oxå vara det, måste finnas en inre trygghet som är genuin och man måste har en självkännedom. Att låtsas vara den tryggaste i rummet blir alltid genomskådat och förtroendet sviktar.


Jag har aldrig lärt känna mig själv så bra som då jag gick in i ett chefsuppdrag och fick insikten om hur mitt agerande, tyckande och tänkande påverkade en hel grupp och en hel arbetsplats.

Ledarens närvaro och förmåga till trygghet är så oerhört viktig, den påverkar så många och deras förutsättning till att utvecklas och att göra ett bra jobb.


Men för att kunna vara en trygg ledare måste man lära känna sig själv bra, vilket är A och O

Jag grunnar mycket på processen och utvecklingen av att lära känna sig själv, leva med en självinsikt och ett självförtroende. Läser just nu en bok om "Att kunna prata med sig själv och andra" av Johan Tjärnfors. Han pratar mycket om IQ och EQ och hur det påverkar vårat sätt att kommunicera. Så oerhört intressant och det finn så mycket att lära om just ledarskap och kommunikation, men det får jag blogga mer om en annan gång.


Jag grunnar mycket på processen och utvecklingen av att lära känna sig själv, leva med en självinsikt och ett självförtroende. Läser just nu en bok om "Att kunna prata med sig själv och andra" av Johan Tjärnfors. Han pratar mycket om IQ och EQ och hur det påverkar vårat sätt att kommunicera. Så oerhört intressant och det finns så mycket att lära om just ledarskap och kommunikation, men det får jag blogga mer om en annan gång.


Men du som har en ledarroll i arbetslivet , föreningslivet eller i det privata, är du den tryggaste i rummet? Det innebär inte att ha alla svaren, men det innebär att vara en trygg ledare.

bottom of page