top of page
  • lenitapetersson

Är en snäll chef samma som en bra chef?

Det finns väldigt många snälla chefer, de är helt genomsnälla och vill verkligen alla det bästa. De har goda intentioner och vill göra ett bra jobba genom att vara snäll men oxå på grund av rädslan att inte bli omtyckt.


Tyvärr blir det en del oönskade konsekvenser när man som chef fattar beslut som grundar sig i att man vill vara snäll. En snäll chef har i bland svårt att ta tag i en konflikt då man vill undvika att såra någon. För mig är inte en snäll chef detsamma som en bra chef.

Om man skall basera sitt ledarskap på snällhet så får man det väldigt jobbigt och svårt, snällhet leder oftast till att man vill vara alla till lags. Det blir då ingen styrning på ledarskapet.


Men däremot vill jag betona att en chef skall vara vänlig. Som chef skall du alltid visa dina medarbetare respekt och vänlighet, oavsett vilken situation som uppstår. Det är inte ovanligt att chef och medarbetare har olika åsikter och de flesta medarbetarna har alltid någon form av en känsla och tyckande för sin chef. I bland är det god kemi mellan medarbetare och chef, ibland är det stora olikheter. Missförstånd och frustration blandar sig då in i en relation. Men där har du som chef den största rollen genom att föredömligt visa respekt och vänlighet. Som chef skall man vara en positiv förebild, annars är det svårt leda.


En vänlig chef behandlar alla lika, skapar samma förutsättningar för sina medarbetare. Personal trivs bättre när man vet att det är lika för alla, blir en stabilare arbetsmiljö.


När man som chef hamnar i situationer där man måste säga nej , är det viktigt att motivera beslutet. Som medarbetare är det lättare att hantera ett nej om man får en godtagbar motivering samt att beslutet är grundat på ett konsekvenstänk. Var inte rädd för att våga säga nej, var inte rädd för att fatta mod och våga leda verksamheten och medarbetarna framåt, även om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter. Men våga oxå lyssna på personalen.
En bra chef för mig är vänlig, ödmjuk men oxå bestämd när det gäller. En bra chef ser vilka styrkor och förmågor medarbetarna sitter på och vågar lyfta dem. För mig är en bra chef en person som får andra att växa, att synas och att utvecklas. Det är för mig det främsta i ett ledarskap.


Låt vänlighet och godhet styra ditt ledarskap men blanda inte ihop det med ren snällhet. Jag hoppas att ni förstår skillnaden på godhet och snällhet. Om en chef är god så ser den till medarbetarnas bästa, snällhet är oftast baserat på att göra andra till viljes.

Ledarskap innebär inte att man skall vara andra till lags, ledarskap innebär att du skall hjälpa andra till att växa och nå sin fulla potential på jobbet. Genom bekräftelse och förtroende växer man. Medarbetare som får tillit och bekräftelse växer i sig själva, utvecklas och blir till positiv energi på arbetsplatsen. Men för att få till det behövs det ett bra ledarskap. Ett ledarskap baserat på tydlighet, vänlighet och godhet.


Vad är din åsikt en bra chef och gott ledarskap? Lämna gärna en kommentar eller reflektion.

bottom of page