top of page

CHEF & LEDARSKAP

Min vision

"Arbetsglädje leder till god arbetsmiljö, skapar rätt

förutsättningar för god kvalitet och möjligheter till

utveckling. Med rätt inställning och motivation kan

man förändras, växa och utvecklas"

 • Interimchef

Anlita mig om ni är i tillfälligt behov av chef. Jag jobbar som interimchef både

korta och längre perioder. Ibland kan det finnas tillfällen med  behov av extra 

chefsstöd vid deltidssjukskrivningar eller vid långvarig frånvaro.

Jag är tillgänglig och anpassningsbar efter förutsättningarna. 

Som Interimchef använder jag alltid situationsanpassat ledarskap. 

 • Ledarutveckling på individnivå

Jag erbjuder coaching, motivation och stöttning i ledarskap på individnivå. Det kan finnas tillfällen då man behöver chefsstöd från någon utanför den egna verksamheten. Det kan vara en chef med en specifik utmaning eller är i behov av att utvecklas i sin roll som ledare. I detta chefsstöd är jag påläst om om situationen och sätter mig in i ledarens sammanhang. Enligt överenskommelse anpassar vi chefsstödet efter individens nivå och förutsättningar. 

 • Förändringsledning

Jag coachar och stöttar chefer i förändringsprocesser. För att starta en förändring behövs mod, energi, kraft och stöd. Jag coachar genom att arbeta i 5 steg.

1. Identifiera Behovet 

2. Varför ska vi förändra

3. Hur skall vi förändra 

4. Görandet av förändringen

5. Uppföljning och utvärdering av förändringen, vilket sker löpande under hela processen

Ett förändringsarbete är levande och pågår under en lång tid, jag finns med på hela resan tills förändringen har blivit ett arbetssätt och kultur.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

InställningMotivation AB syn på ledarskap är att ledarens främsta uppgift är att få andra till att växa, utvecklas och hitta sin potential. Genom självinsikt likväl hos ledaren som hos medarbetare kan en grupp utvecklas till ett ökat ansvarstagande och motiveras till grupputveckling.

InställningMotivation AB arbetar alltid utifrån ett närvarande och hållbart ledarskap. I hållbart ledarskap jobbar man utifrån grunden att chefskap är en position och ledarskap en relation.

I chefskap är det fokus på struktur och vad, i ledarskap är det fokus på kultur och hur.

Genom rätt inställning och motivation kan man med små medel få positiv grupputveckling med fokus på hållbart ledarskap.

InställningMotivation AB grundar sitt hållbara ledarskap utifrån filosofier uppbyggt av:

- FIRO modellen (Will Schutz)

-Grupputveckling, Från grupp till Team (Susan Wheelan)

-HP Modellen, utveckla organistion från reaktiv till responsiv

-Johari Fönster (Joseph Luft & Harry Ingham)

-Coachande förhållningssätt och ledarskap vid förändringar (Blomkvist & Röding)

Min utgångspunkt är ett situationsanpassat ledarskap utifrån kundens nuläge. Fokus på tydlig kommunikation och ledarskap som bygger på ömsesidiga relationer med tillit och förtroende.

InställningMotivation AB har ett hälsotänk med fokus på hållbar arbetsmiljö. 

Prioriteringar i ett kunduppdrag

 • Utveckla hållbart ledarskap

 • Arbetsglädje

 • Förtroende

 • Konflikthantering

 • Feedback

 • Lönsamhet

 • Kvalitet

 • Eliminering av slöseri

 • Rätt resurstnyttjande

 • Kundnytta / Estherfokus

 • Ständiga förbättringar

8905F684-8566-4388-905A-6F54FB1CC3AD.jpeg
bottom of page