top of page

 FÖRELÄSNINGAR

MIN INSTÄLLNING PÅVERKAR MITT BETEENDE
Med inspiration och reflektion handlar föreläsningen om vikten att ha rätt inställning. Våran inställning påverkar mer än vi kanske reflekterar över. Inställningen påverkar vårat beteende både i arbetslivet som i privatlivet. Föreläsningen handlar om hur man skall hitta den positiva inställningen, hur det i sin tur också påverkar arbetsmiljö, relationer och prestation.

 

Vilken inställning väljer jag när jag vaknar på morgonen? Hur påverkas jag av kollegor, medarbetare eller chefen? Intressant föreläsning som oftast skapar diskussion och reflektion.

Föreläsning finns i en nerkortad digital version. Passar till 20 min inslag på ett t.e.x personalmöte eller grupputveckling. https://bokadero.tv/forelasare?name=lenita-peterssons-channel

 

HÅLLBART LEDARSKAP

I ett hållbart ledarskap är grunden att chefskap är en position och ledarskap en relation. Tydligt ledarskap krävs att man är brutalt ärlig mot sig själv samt mod att våga ta emot både kritik och beröm. Ett tydligt och bra ledarskap ger näring till att medarbetarna vågar växa och tro på sig själva. Chefens viktigaste uppgift är att få andra till att växa i sin roll och i sin arbetsuppgift. Chefens uppgift är inte att vara den smartaste i rummet, utan den tryggaste.

Föreläsningen är en inspiration till att jobba med sitt chef -ledarskap. Passar också utmärkt till nyblivna chefer där då det ges  konkreta tips och råd på hur man som ny chef bygger upp ett förtroende i personalen. Att jobba som chef utan ett förtroende är som att vattna blommor utan vatten.

 

VÅGA SKAPA FÖRÄNDRING
Föreläsning som riktar sig framför allt till dig som längtar efter en förändring. Fokus på att våga förändra. Vi lever i en föränderlig värld och mycket har hänt. Men på många arbetsplatser och verksamheter jobbar man alltid som man alltid gjort, och uttrycket "det sitter i väggarna" är en dålig ursäkt för att inte våga förändra. Denna föreläsning inspirerar till att våga tänka nytt, att som chef och ledare våga utmana sig själv, tänka utanför boxen. För att utvecklas måste man lämna "comfort zon"

 

Är du intresserad?

HÖR AV DIG!
bottom of page